Vuejs không hoạt động

Lập trình -- 2 ngày trước bởi Thuồng Luồng
Em có tạo 1 đoạn code sử dụng vuejs đơn giản như dưới đây nhưng không hiểu sao khi inspect lại không thấy Vue Devtools báo là có sử dụng Vuejs trên trang. Các cao thủ chỉ em với ạ

41

1

Lỗi cài đặt vhost của Apache trên AWS EC2

Lập trình -- 1 tuần trước bởi Thuồng Luồng
Hiện tại em đã config trỏ domain về địa chỉ public IP trên server.Em cài apache trên Amazon Linux AMI và config vhost...

118

5