Cách sử dụng Many To Many Polymorphic Relations trong php laravel

Lập trình -- 6 ngày trước bởi Jeremy Nguyen
Dự án em đang làm như này:Có một bảng là bài post, một bảng commentbây giờ cán bộ muốn trong post có tag, trong comment cũng có tag luông, kiểu hash tag giống bọn instagram với facebo...

90

0

Lỗi config DNS, server không kết nối được với client để xác thực tên miền

Lập trình -- 1 tuần trước bởi Thuồng Luồng
Mình có dùng Let's Encrypt để tạo TLS/SSL cho domain của mình. Trên server hiện tại mình đã tạo certbot cho 1 domain, m...

30

0

[PHP - Carbon] lấy ngày theo giá trị của thứ trong tuần

Lập trình -- 2 tuần trước bởi nhuthep
Hiện tại mình có giá trị của day of week là một số, ví dụ$dayOfWeek = 3; //Tức là thứ...

55

0

How to avoid duplicate condition in if statement?

Lập trình -- 2 tuần trước bởi Jeremy Nguyen
if ( $add_value != -50 && $add_value != -100

76

0

[Laravel] cách config route giống định dạng url

Lập trình -- 2 tuần trước bởi Thuồng Luồng
Mình có 2 config route như sau:Route::get('/{provinceRewriteUrl}', 'LotteryController@provin...

148

0

Validate in controller [Cakephp]

Lập trình -- 2 tuần trước bởi Jeremy Nguyen
Mình đang làm cakephp, chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Đã research một lúc rồi nhưng ko ra.Đại ý là cái controller này handle request (post request) sau đó update thông tin vào 3 bảng. Sau kh...

137

0

Holding 1 ajax request

Lập trình -- 2 tuần trước bởi Pro
Mình có 1 ajax đang chạy và 1 button cancel. Button cancel này sẽ hiển thị modal confirm đồng thời tạm dừng ajax request kia. Khi click OK trên modal sẽ end cái ajax ngược lại khi click Cancel trên...

207

0

[Vue.js] Dispatch Event không hoạt động

Lập trình -- 1 tháng trước bởi Thuồng Luồng
export default Vue.component('item', {

137

0

[Vue.js] Cách truyền data vào trong component?

Lập trình -- 1 tháng trước bởi Thuồng Luồng
Hiện tại em có file app.js với nội dung như sau:Vue.component('table-list'...

98

0

[Laravel] lỗi TokenMismatchException khi mở ứng dụng trên cửa sổ trình duyệt mới

Lập trình -- 1 tháng trước bởi Thuồng Luồng
Mình dùng ckeditor để làm trình soạn thảo cho bài viết, nhưng ckeditor không hỗ trợ việc upload ảnh trực tiếp lên server. Mình có viết thêm 1 đoạn xử lý việc upload ảnh bằng cách duyệt ảnh từ 1 cửa...

103

0

[Slack] Làm sao để remove user khỏi slack team với laravel?

Lập trình -- 1 tháng trước bởi Jeremy Nguyen
Em đang làm dự án cho cty, có yêu cầu là khi deactivate thằng user thì sẽ remove nó khỏi slack team của cty. Mà e đang dùng thằng https://github.com/maknz/slack nhưng không thấy option remove from...

121

0

[Github] Làm sao để code tiếp khi code mình cần ở pull request chưa được merge vào develop?

Lập trình -- 1 tháng trước bởi Jeremy Nguyen
Em làm việc theo từng issue và kết quả làm việc của từng issue sẽ tương ứng với các pull request và được leader merge vào branch develop nếu code review ok. Và thỉnh thoảng một issue nào đấy sau sẽ...

131

0

Config domain http://abc.com hoạt động còn www.abc.com không hoạt động

Lập trình -- 1 tháng trước bởi nhuthep
Mình đang cài httpd trên Centos và có config v-host trong file /etc/httpd/conf.d/vhost.conf<VirtualHost *:80> &...

99

0

Làm thế nào để đọc file json lớn trong php

Lập trình -- 1 tháng trước bởi huy hoang
Làm thế nào để parse được một file json tầm 30GB với php ạ.File này bị nén thành một dòng.Các bác xem giúp em với ạ :D

1100

0

Tại sao Javascript lại có thể phổ biến đến vậy, trong khi mọi người khi truy cập trang web đều có thể lấy toàn bộ nội dung code của Javascript?

Lập trình -- 1 tháng trước bởi Thuồng Luồng
Dạo này mình thấy ngôn ngữ Javascript được nhắc đến rất nhiều, từ việc các framework nổi tiếng được ra đời như Angular, ReactJS, Vue.js, Ember.js, Meteor...

942

0

[Laravel] lấy thông tin của github, slack, fb

Lập trình -- 1 tháng trước bởi Jeremy Nguyen
Em đang tìm hiểu về laravel, bây giờ muốn lấy thông tin từ tài khoản github của người dùng để lưu vào database thì làm thế nào ạ? Có cao nhân nào có thể chỉ giúp e được ko ạ?

159

0

Làm thế nào để set domain cho app nodejs?

Lập trình -- 1 tháng trước bởi huy hoang
Thông thường run một app nodejs thì thường có domain dạng: http://localhost:3333Nếu mình muốn nó run theo domain: http://devnode.local thì phải làm sao ạ

473

0

Vuejs không hoạt động

Lập trình -- 2 tháng trước bởi Thuồng Luồng
Em có tạo 1 đoạn code sử dụng vuejs đơn giản như dưới đây nhưng không hiểu sao khi inspect lại không thấy Vue Devtools báo là có sử dụng Vuejs trên trang. Các cao thủ chỉ em với ạ

509

0

Lỗi cài đặt vhost của Apache trên AWS EC2

Lập trình -- 2 tháng trước bởi Thuồng Luồng
Hiện tại em đã config trỏ domain về địa chỉ public IP trên server.Em cài apache trên Amazon Linux AMI và config vhost...

443

0