150

0

Sự khác nhau giữa I know, I know of, I know about là gì?

Ngoại ngữ -- 1 tháng trước bởi Thuồng Luồng
Sự khác nhau giữa `I know him`, `I know of him` và `I know about him` là gì? Chúng dùng cho những trường hợp như nào?

94

0

Sự khác nhau giữa everyday và every day?

Ngoại ngữ -- 1 tháng trước bởi Thuồng Luồng
Ý nghĩa và cách dùng của everyday và every day khác nhau như thế nào?

1050

0

Sự khác nhau giữa few, a few, little và a little là gì?

Ngoại ngữ -- 1 tháng trước bởi Thuồng Luồng
Sự khác nhau giữa 4 từ few, a few, little và a little là gì? Các bạn có thể lấy ví dụ sử dụng trong các trường hợp cụ thể cho mỗi từ để dễ hiểu được không?

545

0

Tốt nghiệp cao đẳng thì tiếng anh gọi là gì?

Ngoại ngữ -- 1 tháng trước bởi Thuồng Luồng
Như mình được biết thì tốt nghiệp đại học thường có cái bằng bachelor degree, không biết tốt nghiệp cao đẳng ở mình thì trong tiếng anh gọi là gì.

655

0

635

0

1018

0