Tiêng anh như thế nào

Ngoại ngữ -- 1 tuần trước bởi Đoàn Thị Gia Hân
Mình muốn biết từ "What are these " và từ "What's this" khác nhau ở chỗ nào vậy.Mình không biết nửa.Phải nó một cái hỏi về số nhiều còn kia hỏi số ít đúng không.

60

1

1747

2

839

1

4563

1

7841

1