Tiếng kêu khi bẻ khớp tay, chân??

Sức khoẻ - Y học -- 3 tháng trước bởi Ninh Văn Hưng
Tại sao khi bẻ khớp ngón tay ngón chân lại phát ra tiếng kêu??

3262

1

Tóc bạc

Sức khoẻ - Y học -- 4 tháng trước bởi Ninh Văn Hưng
Tại sao tóc lại bạc?? Những người tóc vàng có bị bạc tóc không??

14660

1

Tại sao lại bị chảy máu cam?

Sức khoẻ - Y học -- 4 tháng trước bởi Thuồng Luồng
Nguyên nhân của chảy máu cam là gì? Tại sao chúng ta lại bị chảy máu cam?

12906

1

Vì sao tim của chúng ta lúc thì đập chậm, lúc thì đập nhanh?

Sức khoẻ - Y học -- 5 tháng trước bởi nhuthep
Nhịp đâp của tim không ổn định, lúc thì nhanh hơn một chút, lúc thì đập chậm hơn một chút. Lúc ta nghỉ ngời thì tim đập chậm, nhưng khi vận động hoặc tinh thần căng thẳng thì tim lại đập nhanh. Vậy...

25911

0