Endurance nghĩa là gì?

Thuồng Luồng hỏi trong Ngoại ngữ 1 tuần trước


1 câu trả lời

Endurance (N): - sự chịu đựng, khả năng chịu đựng, tính nhẫn nại

  • tuổi thọ (kỹ thuật)
  • thời hạn sử dụng (toán học)