Lỗi không kết nối được database MySQL

Thuồng Luồng hỏi trong Lập trình 3 tuần trước

Mình có cài Apache và khi đăng nhập vào mysql thì bị báo lỗi như sau:

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock'

Ai biết là tại sao lại có lỗi này và cách fix chỉ giúp với ạ.

0 câu trả lời