Sáng ăn bánh bao mà uống trà vẫn xót ruột quá

Pro hỏi trong Sức khoẻ - Y học 5 tháng trước

Sáng ăn bánh bao mà uống trà vẫn xót ruột quá. Mình phải làm thế nào đây

Theo nghiên cứu của các nhà chiêm tinh học thì ăn bánh bao với uống trà là không hợp nha, bạn nên mời thầy cúng về lập đàn giải hết độc tố đi. Hy vọng vẫn kịp.

 - Ninh Văn Hưng  5 tháng trước

Để trị cái món bánh bao làm cho xót ruột thì bạn nên mua thêm kẹo kéo để ăn. Theo kinh nghiệm 30 năm chơi oản tù tì của mình thì kéo lúc nào cũng thắng bao.

 - Chung Đặng  5 tháng trước

0 câu trả lời