Sốt xuất huyết là gì? Có vacxin phòng ngừa hay không?

Anh Hoa hỏi trong Sức khoẻ - Y học 5 tháng trước


1 câu trả lời

Sốt xuất huyết hiện nay chưa có vacxin phòng ngừa. Bạn có thể phòng ngừa bằng cách trùm mền every where, every time. Hoặc bạn có thể biến thành muỗi để muỗi ko thể cắn đc bạn. Theo kinh nghiệm của mình thì chưa thấy con muỗi nào bị sốt xuất huyết.

Mình còn nghĩ là nên tìm ra một loại thuốc mà khiến muỗi nó trở thành GAY hết như thế bọn muỗi cái ko sinh sản được nữa => hết dịch

 - Pro  3 tháng trước