Danh sách tag

Chi tiết cho tag: nghĩa là gì

câu hỏi

'a dead ringer' nghĩa là gì?
nhuthep hỏi trong Ngoại ngữ  2 tháng trước
frank nghĩa là gì?
Thuồng Luồng hỏi trong Ngoại ngữ  3 tháng trước